Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

Εκδόσεις για το περιβάλλον και την οικολογία, φωτογραφίες, φύλλα παλαιών εφημερίδων, αποκόμματα, CD ROM, αντικείμενα, χειρόγραφα και γκραβούρες, φυλάσσονται σ' ένα δίπατο νεοκλασικό στο κέντρο της πόλης. Το κυρίως ελληνόγλωσσο υλικό καλύπτει την περίοδο από το 1787 μέχρι σήμερα. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά υπάρχει δυνατότητα φωτοτυπιών.