Επιμορφωτικό Κέντρο - Βιβλιοθήκη-Αρχείο «Χαρίλαος Φλωράκης»

Στο σπίτι του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ Χ. Φλωράκη στεγάζονται περίπου 4.000 τίτλοι που αφορούν την Ιστορία, τις κοινωνικές επιστήμες, την πολιτική, τη θεωρία του μαρξισμού-λενινισμού αλλά και δυνατότητα μελέτης των ψηφιοποιημένων αρχείων του ΚΚΕ, με ιστορικά ντοκουμέντα και σπάνιες εκδόσεις. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης.