Ελευσίνα

Στην νοτιανατολική πλευρά της Ακρόπολης, οικοδομήθηκε στα τέλη του 1890 το Μουσείο της Ελευσίνας για να στεγάσει τα ευρήματα των ανασκαφών του Ιερού της περιοχής, που αποτελούσε το σπουδαιότερο λατρευτικό κέντρο του αρχαίου κόσμου και ήταν αφιερωμένο στην θεά Δήμητρα. Οι πέντε αίθουσες του κτιρίου επεκτάθηκαν το 1930 με την προσθήκη ενός επιπλέον χώρου, περιλαμβάνοντας αγγεία και μικροευρήματα από τα μεσοελλαδικά χρόνια (1900-1600 π.Χ.) έως τα πρώιμα χριστιανικά. . Το 1960 το Μουσείο ανακαινίσθηκε και εμπλουτίσθηκε με ακόμα περισσότερα ευρήματα από τις ανασκαφές του Δυτικού Νεκροταφείου και του Ιερού..