Βρυσάκι-Χώρος Τέχνης και Δράσης

Ένας πολυδιάστατος και διακαλλιτεχνικός χώρος ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια από την εταιρία πολιτισμού «Σύνθεση» στην καρδιά της Πλάκας, με στόχο την προώθηση της τέχνης αλλά και την κατεύθυνση της δράσης. Πρόκειται για ένα ζωντανό πυρήνα συνάντησης καλλιτεχνών, προσφέροντας τους δυνατότητες έκφρασης, συμμετοχής και παρέμβασης στην καθημερινή ζωή.