Αρχαία Αγορά

Σημαντικά ευρήματα που έχουν έλθει στο φως μετά από τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς, στεγάζονται στην έκθεση του μουσείου. Καλύπτοντας την περίοδο από τους νεολιθικούς χρόνους μέχρι την μεταβυζαντινή εποχή και την εποχή της Τουρκοκρατίας, η έκθεση είναι οργανωμένη σε χρονολογικές και θεματικές ενότητες και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο των αρχαίων Αθηναίων. Εκεί θα βρείτε πήλινα δημόσια μέτρα, χάλκινα επίσημα σταθμά, χάλκινα δικαστικά πινάκια, χάλκινες δικαστικές ψήφοι, όστρακα οστρακισμού με χαραγμένα τα ονόματα γνωστών στρατηγών και πολιτικών ανδρών της αρχαιότητας, καθώς και άλλα σημαντικά εκθέματα.