Όπυ Ζούνη - Η θεωρία των σχημάτων

Μέσα από μια "Ψυχανάλυση των σχημάτων" κα τη σύνδεση μοτίβων του υλικού και του πνευματικού κόσμου, η Όπυ Ζούνη έδινε στον θεατή την ευκαιρία να δημιουργήσει τα δικά του "Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα", εξετάζοντας το έργο της. Η ίδια θεωρούσε το χρώμα βασικό εργαλείο για την απελευθέρωση όχι μόνο της αυστηρότητας των γεωμετρικών σχημάτων, αλλά και της τέχνης γενικότερα, καθώς η κωδικοποίηση και επανάληψη των καλλιτεχνικών έργων αφαιρεί εξ ολοκλήρου τον αυθορμητισμό τους.