Μαρία Σταμάτη, Κώστας Βίττης. Without Which, Not/Sine Qua Non

Ο κοινός εννοιολογικός άξονας που ενώνει το έργο των δύο εικαστικών, σε μία ενδιαφέρουσα και προκλητική συνύπαρξη,  είναι η επιθυμία τους να αναγνώ-σουν και να εν-νοηματώσουν τα όρια της έκφρασης. Η Μαρία Σταμάτη με αφετηρία την «κφραστική ζωγραφική» και το λόγο, αναπτύσσει τα έργα της στο χώρο, συνθέτοντας εγκαταστάσεις, όπου πολύ συχνά προσθέτει νήματα και ύφασμα ή δαντέλα, οικοδομικό πλέγμα, κατασκευές και πλέξιγκλας, δημιουργεί υπαρξιακά παλίμψηστα με διαστρωματώσεις υλικών, εννοιών και συμβολισμών. Ο Κώστας Βίττης συνθέτει το δικό του αφήγημα με φωτογραφικές αλληγορίες και συμβολικές εικόνες, που προέρχονται από τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις προσωπικές του εμπειρίες και εκφράζουν τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης.


Επιμέλεια: Έφη Μιχάλαρου

Μαρία Σταμάτη
Μαρία Σταμάτη
Μαρία Σταμάτη
Μαρία Σταμάτη
Κώστας Βίττης
Κώστας Βίττης
Κώστας Βίττης
Κώστας Βίττης