Κωνσταντίνος Παπαργύρης. Armonia Generosa

Η έκθεση αναδεικνύει έργα από το έτος 2021 και έπειτα του Κωνσταντίνου Παπαργύρη. Πρόκειται για μια νέα στροφή προς το φως στη δουλειά του, η οποία μας καλεί να δούμε την ολόκληρη πορεία μέσα από τρεις διαδοχικές, πρόσφατες και αλληλένδετες φάσεις της. Σε αυτή την αναδρομή, ο Παπαργύρης προτρέπει τον θεατή να προσεγγίσει την τέχνη με μία σύγχρονη ματιά, όπου η οπτική αντίληψη δεν είναι πλέον γραμμική αλλά ενεργητική. Καλεί τον θεατή να αλληλοεπιδράσει, είτε ενσωματώνοντάς τον στη σύνθεση, είτε δημιουργώντας ενοποιητικά πεδία που αντανακλούν στην πρώτη του ενότητα το αναγεννησιακό υπόβαθρο. Στη δεύτερη ενότητα ανακαλούν μικρές λεπτομέρειες και παρατηρήσεις που ενώνονται στο βλέμμα του θεατή και στην τελευταία και πιο πρόσφατη, αναδεικνύουν την ανεπαίσθητη κίνηση που διατρέχει το έργο, τείνοντας να εξαφανιστεί μέσα σε ανεπαίσθητους χρωματικούς μετατονισμούς.


Επιμέλεια: Νιόβη Κρητικού