Κοινωνικές Παθογένειες

Μέσα σ´ έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η ομάδα «Visual Voices», απαρτίζεται κυρίως από εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι, έχοντας έντονη ενσυναίσθηση, τοποθετούνται και εκφράζουν μέσω της εικαστικής τους γλώσσας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Οι κοινωνικές παθογένειες της εποχής μας καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για συλλογικότητα και την ανάπτυξη μιας «κοινωνικά χρήσιμης τέχνης».


Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Adele Myers, Βίβιαν Χαλκίδη, Γιάννης Δημουλάς, Δέσποινα Τσάκνη, Δήμητρα Μπακογιαννάκη, Jincheng Liu, Κρίστι Γρηγορίου, Κωστής Κόντος, Λευκή Χαρίτου, Matthew McVeigh, Παναγιώτα Κορωνίου, Παναγιώτης Φερεντίνος, Σάββας Μαβίδης, Villy Calliga, Χριστίνα Λουκίδη, Χρυσάνθη Μπαϊράμη