Γιώργος Τσεριώνης. Under the same sun

Η τέταρτη παρουσίαση της σειράς «One Work Show» στην γκαλερί πρόκειται για την in-situ εγκατάσταση του Γιώργου Τσεριώνη. Τα κεραμικά γλυπτά του καλλιτέχνη, με ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά, εξερευνούν τη βαθύτερη έννοια του κοινού βίου, της κοινής εμπειρίας και ενότητας που υπερβαίνει γεωγραφικούς, πολιτιστικούς και ατομικούς περιορισμούς. Αυτό το σύνολο έργων συμβολίζει την αλληλεξάρτηση της ανθρώπινης φύσης, υπογραμμίζοντας την ιδέα ότι, παρά τις διαφορετικές καταβολές και τις αντιθέσεις μας, όλοι συνυπάρχουμε κάτω από τον ίδιο ουράνιο σώμα.