Δημήτρης Κόκορης. Cascade

Ο Δημήτρης Κόκορης κατασκευάζει υβριδικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία φυσικά τοπία αστικοποιούνται και αντίστοιχα αστικοί κόσμοι εξαϋλώνονται. Ένα σχόλιο για τη συσσώρευση πληροφοριών στη σύγχρονη εποχή, αλλά και τα κοινωνικά στερεότυπα και την παραμορφωμένη παιδικότητα. Ανακαλώντας τη μνήμη του, ο εικαστικός ζωγραφίζει με χρωματιστά μολύβια και λεπτό πενάκι ένα ευρύ πολυθεματικό σύνολο το οποίο θα κατανοήσουμε καλύτερα μόνο όταν δώσουμε προσοχή στις λεπτομέρειες της κάθε σύνθεσης.

Once upon a time, 2022
Once upon a time, 2022
City Vibes, oil on canvas
City Vibes, oil on canvas
Cascade, 2022
Cascade, 2022
Dreambirth, 2022
Dreambirth, 2022