Οδηγός Τεχνών

Περιφέρεια Αττικής: Ευκαιρία ανάπτυξης για την Αττική το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Με προϋπολογισμό άνω των 1.6 δις ευρώ, οι στόχοι του νέου ΠΕΠ Αττικής παρουσιάστηκαν απ’ τον Γιώργο Πατούλη.

Περιφέρεια Αττικής: Ευκαιρία ανάπτυξης για την Αττική το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Η «πράσινη» διαχείριση των απορριμμάτων, η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης και η συνέχιση της λειτουργίας κι επέκταση των κοινωνικών δομών στην Αττική , είναι οι 3 μεγάλες προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής , που θα χρηματοδοτηθούν με τους πόρους του νέου ΠΕΠ της περιόδου 2021-2027.

Οι βασικοί στόχοι πολιτικής του νέου Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» με προϋπολογισμό άνω των 1.6 δις ευρώ και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη.

Αυξημένος κατά 54% ο προϋπολογισμός του νέου ΠΕΠ Αττικής

Το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στις αρχές του νέου έτους, περιλαμβάνει μια πληθώρα παρεμβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που θα υλοποιηθεί την προσεχή 8ετία και θα έχει προϋπολογισμό άνω των 1.6 δις ευρώ, αυξημένο κατά 54% σε σύγκριση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Οι βασικοί άξονες χρηματοδότησης περιλαμβάνουν:

• 200 εκ. € για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας
• 350 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
• 150 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
• 600 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
• 300 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Οι βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης της Περιφέρειας

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής θέτει 4 βασικές προτεραιότητες για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ:

1. Τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και την υλοποίηση έργων και δράσεων, για μια φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, με προώθηση της ανακύκλωσης και υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
2. Την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τις ζωές και τις περιουσίες τους.
3. Τη διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών μας δομών, αφού δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάδειξη της αξίας της αλληλεγγύης.
4. Τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος

Στόχος της Περιφέρειας είναι να αποτελέσει το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής, τον μοχλό ανάπτυξης και πράσινου μετασχηματισμού της Αττικής.

Σε 2 χρόνια αυξήσαμε την απορρόφηση του ΠΕΠ Αττικής από το 24,4% στο 68,4%

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, τα τελευταία 2 χρόνια με συγκεκριμένο σχέδιο αυξήθηκε κατακόρυφα η απορρόφηση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2021 , από το 24,4%, στο 68,4%. Πριν από το 2019 τα ενταγμένα έργα ήταν 550 και η δημόσια δαπάνη που είχε αποδοθεί στους δικαιούχους , έφτανε στα 288 εκ. ευρώ.

Σήμερα, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους φορείς της κοινωνίας, τα ενταγμένα έργα είναι 10.994 και η δημόσια δαπάνη που έχει αποδοθεί στους δικαιούχους, φτάνει στα 718 εκ. ευρώ.

Ενδεικτικά, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020
• Χρηματοδοτούνται «πράσινα έργα» όπως η δημιουργία Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, σε Δήμους της Ανατολικής Αττικής, έργα με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
• Κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Μάνδρας, που ήταν μια από τις αιτίες των πλημμυρών του 2017,
• Δόθηκαν 100 ε. ευρώ για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που στελέχωσε τις δημόσιες μονάδες υγείας για να αντιμετωπιστεί η πανδημία.
• Δόθηκαν 64 εκ. ευρώ για αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού και μηχανημάτων των νοσοκομείων της Αττικής, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον covid.
• Πάνω από 159 εκ. ευρώ διατέθηκαν για να στηριχθεί η λειτουργία 300 κοινωνικών δομών, που παρέχουν καθημερινή στήριξη σε περισσότερους από 220 χιλιάδες συνανθρώπους μας.
• Δημιουργήθηκε ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου Αττικής, ύψους 250 εκ. ευρώ, μέσω του οποίου περίπου 10.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πληγείσες από τον Covid 19, λαμβάνουν ενίσχυση με παροχή κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 40.000 ευρώ.
• Πάνω από 100 εκ. ευρώ θα δοθούν μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για την επέκταση της προβλήτας κρουαζιέρας στην προβλήτα του Πειραιά.
• Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από το ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση χώρων Πολιτισμού, όπως το νέο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης

Να μην χάσουμε άλλες ευκαιρίες - Θέλουμε την Περιφέρεια Αττικής πρώτη

Αναφερόμενος στο όραμά του για την Αττική τα επόμενα χρόνια ο Γιώργος Πατούλης, επισημαίνει ότι : «Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Περιφέρεια Αττικής Πρώτη Περιφέρεια στη χώρα και μια από τις πρώτες Περιφέρειες της Ευρώπης. Τα προηγούμενα χρόνια , παρά το γεγονός ότι πέρασαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Αττική, δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί μεγάλα προβλήματα όπως η διαχείριση των σκουπιδιών με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, η ενίσχυση της ανακύκλωσης, η αποτελεσματική οχύρωση απέναντι σε φυσικές καταστροφές, η άρση των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων. Αυτή την κατάσταση είμαστε αποφασισμένοι να την αλλάξουμε.

» Γι αυτό κάνουμε ήδη μια νέα αρχή και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με συγκεκριμένη στόχευση και όραμα , ανταποκρινόμενοι στους στόχους που θέτει η χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους Δήμους της Αττικής, που τους θεωρούμε στενούς μας συνεργάτες και μαζί τους, συν-διαμορφώνουμε το σχέδιο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Ταυτόχρονα, είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών και τους θεσμικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, προκειμένου να συμμετέχουν κι αυτοί με τις προτάσεις, στη διαμόρφωση του κοινού μας σχεδίου».

Τα έργα της κυβέρνησης λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την Αττική

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με το βλέμμα στραμμένο στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, θα αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ, προς όφελος των πολιτών. Ταυτόχρονα, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, που θα χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης μεγάλα έργα και εμβληματικές παρεμβάσεις στην Αττική, όπως είναι η επέκταση του Μετρό, του Τραμ, η δημιουργία νέων οδικών κόμβων, η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Νότιας Αθήνας , κλπ, ώστε όλα αυτά να έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας , τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία άρθρα Θέατρο

Μέχρι τέλος του μήνα θα παίζεται το "Τέλος του παιχνιδιού"

Για λίγες ακόμα ημέρες προλαβαίνετε να δείτε το μπεκετικό "Τέλος του παιχνιδιού" στο Σύγχρονο Θέατρο με τον Δημήτρη Καταλειφό.

Preview 2022: Όλα όσα ανυπομονούμε να δούμε και να ακούσουμε σε μια γεμάτη πολιτιστικά χρονιά

Σημαντικά ονόματα του διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, ταινίες που θα διεκδικήσουν ή έχουν κερδίσει ήδη χρυσά αγαλματίδια και μεγάλα εικαστικά γεγονότα δίνουν το στίγμα μιας δυναμικής σεζόν.

Εσείς ψηφίσατε τις αγαπημένες σας παραστάσεις για τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού;

Επιβραβεύστε και φέτος τις καλύτερες θεατρικές εμπειρίες της σεζόν παίρνοντας μέρος στη Θεατρομανία.

Η φεστιβαλική παράσταση του Ανέστη Αζά έρχεται στο Αμφι-Θέατρο

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων έρχεται στο Αμφι-Θέατρο, η "Δημοκρατία του Μπακλαβά" του Ανέστη Αζά, μια παράσταση που ανέβηκε το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.