Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο Μαραθώνα

Αρχαιολογικοί χώροι

θέση Τσέπι
Τηλ: 2294055462

Δυτικά της πεδιάδας του Μαραθώνα βρίσκεται το Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στη θέση Τσέπι, που χρονολογείται ως το αρχαιότερο νεκροταφείο της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Ο Σπυρίδωνας Μαρινάτος ξεκίνησε το 1970 την ανασκαφή και την έρευνά του, φτάνοντας σε εκπληκτικά ευρήματα που ξεπερνούν σε αριθμό τους 60 τάφους και ξεκινούν χρονολογικά από την εποχή του Χαλκού. Οργανωμένα διατεταγμένα στο χώρο, τα ιστορικά μνήματα είναι είτε κτιστοί λάκκοι είτε λάκκοι επενδυμένοι με όρθιες πλάκες, σχήματος είτε ορθογωνίου είτε σπανιότερα κυκλικού.

Φωτογραφίες

Χάρτης

banner