Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας «Κ. Θ. Δημαράς» Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Σε έναν άνετο χώρο, με φυσικό φωτισμό, στεγάζεται η βιβλιοθήκη «Κ. Θ. Δημαράς» συγκεντρώνοντας πλήθος επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο. Ιδρύθηκε το 1958 και στόχος της έκτοτε είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και απρόσκοπτη ροή έντυπου υλικού για επιστήμη, τεχνολογία, τεκμηρίωση, έρευνα, και ανάπτυξη, σε όλη την επιστημονική, ερευνητική και παραγωγική κοινότητα της χώρας. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά υπάρχει δυνατότια φωτοτύπησης.