Βασίλης Σίμος. Μια ματιά πίσω. Έργα 1954-2014

Η αναδρομική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» παρουσιάζει ένα σύνολο έργων του ζωγράφου από το 1954 έως το 2014, επανασυστήνοντας στο ελληνικό κοινό έναν σημαντικό καλλιτέχνη από τη δεκαετία του '60 που άφησε το στίγμα του στην πόλη όπου έζησε και έδρασε.

Βασίλης Σίμος
Βασίλης Σίμος
Γεωργός, 1965, εγκαυστική σε μουσαμά, 105 x 75 εκ.
Γεωργός, 1965, εγκαυστική σε μουσαμά, 105 x 75 εκ.
Αγροτικό, 1964, εγκαυστική σε μουσαμά, 90 x 60 εκ.
Αγροτικό, 1964, εγκαυστική σε μουσαμά, 90 x 60 εκ.
Δημιουργία, 1983, λάδι σε μουσαμά, 90 x 65 εκ.
Δημιουργία, 1983, λάδι σε μουσαμά, 90 x 65 εκ.
Λιμάνι, 1979, λάδι σε μουσαμά, 90 x 130 εκ.
Λιμάνι, 1979, λάδι σε μουσαμά, 90 x 130 εκ.
Μόνο, 1983, λάδι σε μουσαμά, 65 x 90 εκ.
Μόνο, 1983, λάδι σε μουσαμά, 65 x 90 εκ.
Διακόνημα, 2005, ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 75 εκ.
Διακόνημα, 2005, ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 75 εκ.