Χοροστάσιον

Ιστορικό rock club με φανατικό κοινό.

Tηλ:

Πληροφορίες:

Κλειστά Δευτ.