Οδηγός Bars

Μαύρος Γάτος

Η χαρά του πότη σε μια δωδεκάμετρη μπάρα με φόντο το Σικάγο. Blues και jazz μουσικές.

Tηλ:

Πληροφορίες:

Ποτό € 6