Οδηγός Bars

Pop Up

Κλασικό σποτ της πλατεία, μικρό, με ζωηρά χρώματα και κονσόλα που dance-άρει

Tηλ:

Πληροφορίες:

Ποτό € 7.