Οδηγός Bars

Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. (Booze Coperativa)

Ιστορικός, δραστήριος πολυχώρος με διάφορα επίπεδα, χειροποίητα έπιπλα, καλλιτεχνίζον κοινό, ράθυμη ατμόσφαιρα και συχνά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μουσική.

Tηλ:

Πληροφορίες:

Ποτό € 6.