Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. (X- Booze)

Ιστορικός, δραστήριος πολυχώρος με διάφορα επίπεδα, χειροποίητα έπιπλα, καλλιτεχνίζον κοινό, ράθυμη ατμόσφαιρα και συχνά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μουσική.