Οδηγός Μουσικής

Tectonics Athens (3η ημέρα)

Η ιστορική επιβολή της ευρωπαϊκής μουσικής σε γηγενείς πληθυσμούς της Νότιας Αμερικής, η πολυφωνική μουσική της Αλβανίας, το μπαρόκ τσέμπαλο και η goth ηλεκτρονική μουσική, ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός ως μια μορφή επιτόπιας σύνθεσης, αποτελούν μερικές από τις θεματικές της τρίτης και τελευταίας μέρας του Tectonics Athens.