Άλσος

Είσ.: € 30-10. Προπ.: www.more.com.

Συναυλίες

Κώστας Χατζής - Ελπίδα

  • Ελληνική

Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Μαζί τους η Δανιέλα Χατζή.

24/02 Σάβ. 9 μ.μ.

Buy ticket from viva