Κώστας Φωλιάς

«Ταξίδι στον πυρήνα μου»: Τραγούδια παλιά και νέα θα ταξιδέψουν τους θεατές στην παράδοση. Ένα μουσικό ταξίδι με μόνο επιβάτη τον εαυτό μας. Μια εσωτερική διαδρομή με όχημα την καρδιά. Μελωδίες γνώριμες και όχι.