ΠΛΥΦΑ

Είσ.: € 15.

Διεύθυνση:

Tηλ:

Συναυλίες

«Τα τραγούδια της Σωτηρίας»

  • Αφιέρωμα

Η Χριστίνα Μαξούρη και τέσσερις λαϊκοί μουσικοί στήνουν το πάλκο τους και μας προσκαλούν σε ένα ακόμα ταξίδι στη ζωή και τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλλου.

03/04 Δευτ. 9 μ.μ.