Μίμης Πλέσσας, Δάκης

«Στιγμές»: ο κορυφαίος συνθέτης και ο διαχρονικός ερμηνευτής σε κομμάτια από τη συνεργασία τους καθώς και άλλα τραγούδια-ορόσημο του Πλέσσα σε επτά γλώσσες