Οδηγός Μουσικής

Λευτέρης Γρηγορίου - Τα Κρουστά της Τάκη

Μια multiethnic γιορτή, όπου τα αφρικάνικα και ελληνικά κρουστά συναντούν την άρπα ngoni, την γκάιντα και την τσαµπούνα.