Γιάννης Πάριος

«Το ταξίδι του έρωτα…» μέσα από 45 χρόνια ουσιαστικής πορείας με όπλο τη φωνή που εκφράζει το πάθος και την αυθεντικότητα του έρωτα.