«20ός / 21ος»

Σπουδάστριες, σπουδαστές και διπλωματούχοι του Ωδείου Αθηνών παρουσιάζουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα έργων του 20ού και 21ου αιώνα (ορισμένα γραμμένα από καθηγητές ή διπλωματούχους της τάξης Σύνθεσης του Ωδείου) αποδεικνύοντας στην πράξη τη μοναδική σχέση του εμβληματικού αυτού θεσμού με τη ζωντανή μουσική δημιουργία του καιρού μας.