Οι κριτικές του κοινού

The Roots - Transmission

Χορός
Διαρκεια : 35 '

Χορογρ.:Κ. Ατού
Ηχητ. σχεδ.: R. Baillet, Diaphane.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
banner