Τα τελευταία Φεγγάρια

Τα τελευταία Φεγγάρια

  • Διάρκεια: 100'
  • 3

Ο αποχωρισμός ενός ηλικιωμένου καθηγητή από τον γιο του και ο τελικός απολογισμός της ζωής του.


Ερμηνεύουν: Άγγ. Αντωνόπουλος, Β. Πεφάνη, Στ. Ψαρουδάκης.

Αναλυτική κριτική

Κάθε βράδυ ο Άγγελος Αντωνόπουλος «πεθαίνει» ενώπιον του κοινού, έχοντας προηγουμένως­ «αναστήσει» ένα δύσκολο ζήτημα: πώς (και πού) περνάει κάποιος τη δύση της ζωής του, όταν το γήρας είναι η απόλυτη –βιολογική και οντολογική– πραγματικότητα. Διαβάστε ολόκληρη την κριτική