Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα

Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα

  • Διάρκεια: 65'

Το πολιτικό έργο-σχόλιο πάνω στην εξουσία, που γράφτηκε την περίοδο της δικτατορίας στη Βραζιλία, ανεβαίνει σε μια σύγχρονη διασκευή για τρία πρόσωπα.


Ερμηνεύουν: Π. Παπαδόπουλος, Γ. Λατουσάκης, Μ. Λατουσάκης. Μουσικοί επί σκηνής: Γ. Λατουσάκης, Μ. Λατουσάκης. Διασκ.: Π. Παπαδόπουλος, Γ. Παπαγεωργίου. Φωτ.: Αλ. Αναστασίου.

Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα
Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα
Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα
Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα
Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα
Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα
Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα
Μπαίνει η δεσποινίς Μαργαρίτα