Οδηγός Μουσικής

Κοινοί Θνητοί - Βουκολική Διαταραχή

Το ethnic hop των Κοινών Θνητών και το kλαρινόφωνο rοκ pανηγύρι της Βουκολικής Διαταραχής σε μια εκρηκτική μείξη.