Οδηγός Μουσικής

Abba Mania

Η κορυφαία παραγωγή αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της μουσικής των Abba, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια.