Οδηγός Cinema

Το Σπίτι στην Πλατεία Trubnaya

Το Σπίτι στην Πλατεία Trubnaya

  • Dom na Trubnoy
  • 1928
  • Α/Μ
  • Διάρκεια: 64'

Φτάνοντας από την επαρχία στη Μόσχα, η νεαρή Παράσα προσπαθεί να συγχρωτιστεί με την αστική καθημερινότητα.