Οι κριτικές του κοινού

Qualia

Χορός
Διαρκεια : 50 '

Χορογρ.:Ηρώ Αποστολέλλη
Χορεύουν: Ηρώ Αποστολέλλη, Αγ. Παπαδέλη Ρωσσέτου. Κοστ.: Ηρώ Βαγιώτη. Μουσικοί επί σκηνής: Ηλ. Παπασιμάκη (σοπράνο), Ν. Παναγιωτίδης (λαούτο). Φωτ.: Μ. Μάσχα.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
banner