Οι κριτικές του κοινού

Οικοδομή

Χορός από την ομάδα ΙΜΑ
Διαρκεια : 35 '

Χορογρ.:Άν. Τζούμα
Μουσικοί επί σκηνής: Γ. Νικολόπουλος, Αθ. Καρκαφίρης.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
banner