Στα καλά του καθισμένου 2,5

Στα καλά του καθισμένου 2,5

Ένα έργο που έχει στόχο να μας ευαισθητοποιήσει γύρω από τη δύσκολη καθημερινότητα των ατόμων που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια.


Ερμηνεύουν: Δ. Αντωνίου, Μ. Σαρόπουλος. Αφήγ.: Γ. Σερβετάς.