Prec(ar)ious Collectives

Prec(ar)ious Collectives

Ένα χορογραφικό σχέδιο στο πλαίσιο της έκθεσης documenta 14. Υπό την επιμέλεια του Αντώνη Φωνιαδάκη, διευθυντή του μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής έξι καλλιτέχνες του Art Residency του Palais de Tokyo και οκτώ χορογράφοι, αμφισβητούν την έννοια της κοινότητας ως κατάσταση σε δεδομένο τόπο και χρόνο, χωρίς να την προσεγγίζουν ως θεωρητικό θέμα προς ανάπτυξη ή επεξήγηση.