Ο στρατηγός κάνει φασαρία στην πλατεία

Ο στρατηγός κάνει φασαρία στην πλατεία

  • Διάρκεια: 90'

Πέντε μονόπρακτα συνθέτουν την παράσταση που στοχάζεται πάνω στη διαμόρφωση των σχέσεων στην κοινωνία αλλά και στην αναζήτηση ουσιαστικής ανθρώπινης επικοινωνίας.


Ερμηνεύουν: Μ.-Ν. Δούκα, Ελ. Γιαννακού, Τρ. Ζάχαρης, Λ. Παπακώστας, Ιωάν. Μπιτούνη, Ν. Μαυράκης. Σκην.-κοστ.: Λ. Πεζανού. Μουσ.: Ν. Βασιλείου.