Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού

Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού

  • Διάρκεια: 65'

Ανήκει στους πολύστιχους ποιητικούς μονολόγους της «Τέταρτης διάστασης» και αναφέρεται στον κύκλο των Ατρειδών.


Ερμηνεύει: Ν. Παπαδάκη. Μουσ.: Β. Τζαβάρας.