Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας

Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας

  • Διάρκεια: 100'

Η παράσταση, ταξιδεύοντας το θεατή από το 1821 έως σήμερα μέσα από σημειολογικές έννοιες και ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, σκιαγραφεί τη μορφή του Έλληνα οπλαρχηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη.


Ερμηνεύουν: Μ. Αντωνίου, Ι. Πηλιχού, Φ. Καλογεράκου, Γ. Κωσταράς. Μουσικοί επί σκηνής-μουσ.: Ζ. Τηγανούρια, Στ. Γενεράλης. Σκην.: Κ. Ζωγραφόπουλος. Κοστ.: Μ. Καλέμη.

Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας
Καραϊσκάκης: Ο παρεξηγημένος ήρωας