Βασιλιάς Βαγγέλης ΙΙ ο Λεβεντόκαρδος

Βασιλιάς Βαγγέλης ΙΙ ο Λεβεντόκαρδος

  • Διάρκεια: 60'

Ο βασιλιάς της πόλη- κράτους των Σεπολίων βρίσκεται σε πολεμικές προετοιμασίες εναντίον του Πειραιά και χρησιμοποιεί τον κοινωνικά απροσάρμοστο, αυτιστικό Σωτήρη, ο οποίος έχει πολύ υψηλό IQ, προκειμένου να νικήσει.


Ερμηνεύουν: Β. Σαλβάνος, Αρ. Αναστασοπούλου, Μ. Κατσούδας, Λ. Πασπαράκης.