Οδηγός Μουσικής

Rous

Μας ταξιδεύει και πάλι με συνοδό την κιθάρα του, δίνοντας το σύνθημα πως όλα είναι μια αρχή.