Οδηγός Cinema

Τρωάδες

Τρωάδες

  • The Trojan Women
  • 1972
  • Έγχρ.
  • Διάρκεια: 111'
  • 2

Η γνωστή τραγωδία του Ευριπίδη γύρω από το θρήνο των Τρωαδιτισσών, που περιμένουν την απόφαση των Ελλήνων κατακτητών, ύστερα από την καταστροφή της Τροίας.