ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

  • 40 M DEUTSCHLAND
  • 1988
  • Έγχρ.

Σκηνοθεσία: