Ο Τέταρτος Χαρακτήρας

Ο Τέταρτος Χαρακτήρας

  • 2019
  • Έγχρ.
  • Διάρκεια: 84'

Οι παράλληλοι μονόλογοι τριών ανθρώπων ψηλαφούν τα βιώματα της απώλειας, της ενοχής, της πίστης και της αναζήτησης της λύτρωσης.

Σκηνοθεσία: