ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

  • THE DRUNKER MASTER
  • 1978

Νέα περιπέτεια καράτε με ήρωα τον Τζάκι Τσαν.