ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

  • THE KILLER ELITE
  • 1975
  • Έγχρ.

Το παρασκηνιο των στελεχών τω ν μεγάλων οργανώσεων του εγκλήματος κρατικών και μη.