Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Κύπρου 91Α, Κυψέλη,Κυψέλη
Τηλ.: 2130040496

Ερχονται Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων