Μακριά από παιδιά

Μακριά από παιδιά

  • Διάρκεια: 95'

Μια ιστορία για τον απλό, καθημερινό άνθρωπο, που μια μοιραία μέρα «συναντάει» τα όρια της ύπαρξής του.


Ερμηνεύουν: Γ. Τσουρής, Ελ. Καυκαλά, Θ. Ζερίτης, Μ. Μελίσσης, Χρ. Τσάφου. Σκην.: Θ. Μέλισσα. Κοστ.: Β. Σύρμα. Φωτ.: Σ. Παπαλεξανδροπούλου.